Privacy en Spelregels

De leden van de GAZO community delen informatie met elkaar over de onderwerpen die aan de orde zijn en over de betrokken organisatie(s). In het geval van een gezondheidscentrum kan dat ook gaan over een individuele medische casus.

Op dit forum houden we ons aan de volgende privacy regels:

  • De Cliëntenraad GAZO en de GAZO organisatie gaan zorgvuldig om met informatie die door leden van de community gedeeld wordt.
  • Bij de inschrijving voor de GAZO community vragen we enkele persoonsgegevens van u. De bedoeling daarvan is om de leden op een correcte manier aan te kunnen spreken (achternaam en geslacht).
  • Voor het goed functioneren van de community is het ook relevant om te weten bij welk gezondheidscentrum een lid is ingeschreven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt NIET getoond op de website van de community.

 

Spelregels:

  • Informatie die door individuele leden van de community gedeeld wordt én die naar het oordeel van de redactie te maken heeft met de privé (gezondheids)situatie van een deelnemer wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de GAZO organisatie of naar het gezondheidscentrum waar deze persoon ingeschreven staat (met kennisgeving naar de afzender).
  • Het is aan de GAZO organisatie of het individuele gezondheidscentrum om op grond van de eigen medische verantwoordelijkheid te bepalen hoe zij verder met deze informatie om gaat.
  • De beheerders van de community dragen in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid voor de verdere afhandeling en behandeling van aldus doorgestuurde informatie.

Amsterdam, november 2014