Over de GAZO community

De GAZO community is een initiatief van de Cliëntenraad van de GAZO gezondheidscentra. Dat gebeurt in samenwerking met het managementteam van de GAZO organisatie.

De community wordt beheerd door twee webredacteuren van de Cliëntenraad. In december 2014 is de community van start gegaan.

Wat doet een Cliëntenraad
De Cliëntenraad GAZO is de spreekbuis voor alle patiënten en cliënten van de zes gezondheidscentra van GAZO. Het doel van de Cliëntenraad GAZO is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de cliënten. Zo helpt zij de zorg- en dienstverlening van elk gezondheidscentrum op een goed niveau te houden en, zo nodig, te verbeteren.

Via het contactformulier kunt u in contact komen met de webredactie.

Niet alleen maar voor klachten
Zowel de Cliëntenraad als dit de GAZO community zijn geen klachteninstituut. Met klachten over uw behandeling moet u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van uw eigen gezondheidscentrum of via het klachtenformulier op de GAZO website. Aarzel niet; u heeft er recht op.
Mocht u met iets niet-medisch zitten, dan kunt u wél een discussie starten of een algemene vraag stellen in de GAZO community. Zie ook de Spelregels.