Over de Cliëntenraad GAZO

banner-leden-gezochtElk gezondheidscentrum van GAZO heeft een lokale Centrumraad en op centraal niveau is er één Cliëntenraad ingesteld.

Per gezondheidscentrum: de Centrumraad
De lokale Centrumraad is een spreekbuis voor alle patiënten en cliënten van een gezondheidscentrum, of u nu de huisarts, de fysiotherapeut of de verpleegkundige bezoekt, of alleen medicijnen haalt in de apotheek. De Centrumraad van een gezondheidscentrum stelt zich ten doel de belangen van de cliënten van dit centrum zo goed mogelijk te behartigen. Hiermee helpt deze lokale raad de zorg- en dienstverlening van het gezondheidscentrum op goed niveau te houden en, zo nodig, te verbeteren.
De Centrumraad is actief betrokken bij het beleid van het gezondheidscentrum en adviseert het management vanuit het cliëntenperspectief. Denk daarbij aan:

  • patiënttevredenheid
  • kwaliteit van de verleende zorg
  • service door medewerkers van het gezondheidscentrum
  • bejegening door medewerkers van het gezondheidscentrum
  • veiligheid in en om het gezondheidscentrum
  • nieuwbouw

Op centraal niveau: de Cliëntenraad
Om een goede samenhang tussen de verschillende lokale raden te behouden is er op centraal niveau een Cliëntenraad ingesteld. De Cliëntenraad heeft vier tot vijf keer per jaar overleg met het bestuur van GAZO. Zij bespreekt met de Raad van Bestuur onderwerpen die de cliënten aangaan en centrumoverstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • klachtenregeling
  • veranderingen in de organisatie
  • samenwerking met andere instellingen

De Cliëntenraad bestaat uit een of twee vertegenwoordigers van elke Centrumraad. De Cliëntenraad werkt met een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter en een secretaris.

Belang van de cliënt staat altijd voorop
De Centrumraad en de Cliëntenraad denken altijd aan het belang van de cliënt van het gezondheidscentrum, dus wat voor de cliënt het beste is. Zij geven hierover advies, zowel op verzoek, als op eigen initiatief.
Elke lokale Centrumraad en ook de Cliëntenraad staan open voor vragen, opmerkingen en kritiek vanuit alle geledingen, als dit ten goede komt aan het (nog) beter functioneren van het gezondheidscentrum.

Wilt u meer weten over de vergaderingen van een lokale Centrumraad of van de Cliëntenraad, mail dan naar clientenraad@gazo.nl.