Tips voor de mantelzorger bij het keukentafelgesprek

KeukentafelgesprekWie in aanmerking wil komen voor ondersteuning van de gemeente voor verpleging en verzorging of voor een Wmo-voorziening moet eerst een keukentafelgesprek voeren met de gemeente. In dit gesprek is er ook voor de mantelzorger, als gesprekspartner voor de zorgvrager, een plek aan tafel.
Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers, heeft een lijst met 8 tips opgesteld voor de mantelzorger ter voorbereiding van een keukentafelgesprek.
Lees verder Tips voor de mantelzorger bij het keukentafelgesprek

Cliëntondersteuners in uw gezondheidscentrum

De zorg in Nederland is enorm aan het veranderen. De overheid wil dat de zorg dichtbij huis wordt georganiseerd, zoveel mogelijk op wijk- of buurtniveau.

Eind vorig jaar is er een onderzoek afgerond ‘Goede zorg in de wijk’, waaruit naar voren komt dat cliënten zelf de regie willen houden over hun leven. Zorgverleners moeten een omslag maken:

  • van zorgen voor naar zorgen dat
  • van standaardoplossingen naar maatwerk
  • van denken voor naar denken met de cliënt en diens naasten.

Lees verder Cliëntondersteuners in uw gezondheidscentrum

Wijkzorgnetwerken in Zuidoost

wijkzorgbijeenkomst april 2015 Bijlmer OostEind april zijn er 3 inspirerende bijeenkomsten geweest van de Wijkzorgnetwerken Bijlmer-Oost, Bijlmer-Centrum en Gaasperdam/Driemond.

Per 1 januari 2015 zijn een aantal taken van de centrale overheid overgedragen aan de gemeente. Wijkzorg is het Amsterdamse antwoord op deze nieuwe taken en is de samenwerking tussen de verschillende professionals en informele zorgverleners, welzijn en informeel aanbod in de wijk.

Vanuit de gemeente Amsterdam zijn Marijke Wigboldus en Sandra Pieroen aangesteld om de wijkzorgnetwerken te ondersteunen, te stimuleren en verder te ontwikkelen.
Lees verder Wijkzorgnetwerken in Zuidoost