Gemeente Amsterdam springt bij

Amsterdammers die een hulpmiddel, dienst of woonruimteaanpassing nodig hebben en de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van regelingen.

Met deze regelingen ondersteunt de gemeente Amsterdammers met:
de financiële tegemoetkoming in de meerkosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
de compensatie voor een deel van de eigen bijdrage via de Aanvullende Verzekering van de collectieve Zorgverzekering Amsterdam.
de vrijstelling van betaling eigen bijdrage; cliënten met schulden, die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen worden vrijgesteld van betaling.

Lees hier meer over het initaitief van de gemeente.

Volkspetitie Red de Zorg

Red de Zorg’ is een aktie van FNV en CNV Zorg & Welzijn die ondersteund wordt door tal van maatschappelijke organisaties en prominente Nederlanders. Humberto Tan, Willeke Alberti, Paul Witteman, Geert Mak, Arie Boomsma, Jan Mulder, Frits Barend en vele anderen ondersteunden de campagne met paginagrote krantenadvertenties. Ook organisaties als Omroep Max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant en het LOC zeggenschap in zorg hebben steun uitgesproken.

De regering bezuinigt miljarden op de zorg, terwijl:

  • verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis
  • ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen
  • zorgverzekeraars recordwinsten maken, bezuinigt de regering op de zorg aan psychiatrische en gehandicapte cliënten.

Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt.
Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen.

De FNV en CNV roepen de regering daarom op om de afbraak van de zorg nu te stoppen. Zij vragen iedereen om de volkspetitie te tekenen. Het doel is om op 15 december 1 miljoen handtekeningen in politiek Den Haag aan te kunnen bieden. Eén miljoen stemmen van Nederlanders die vinden dat het anders moet.

De volkspetitie tekenen kan via deze link.