Rapportage schouw Gein

Een groep cliëntenraadsleden en een cliënt van gezondheidscentrum Gein hebben op 8 november 2016 een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum. In zo’n schouw kijkt de cliëntenraad naar concrete zaken in het centrum, zoals bijv. de bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te zien hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan worden. De website van het gezondheidscentrum Gein is ook onder de loep genomen.

De schouw bij gezondheidscentrum Gein was de tweede eerste schouw die de Cliëntenraad GAZO uitvoerde. In okboer 2015 isook een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum Klein Gooioord.

Bekijk hier de rapportage van de schouw in het gezondheidscentrum Gein.

 

Profiel cliëntenraadslid GAZO

Profiel cliëntenraadslid GAZO:

  • staat ingeschreven als patiënt bij een van de Gezondheidscentra van GAZO;
  • wil zich inzetten voor de verbetering van de zorg in de buurt;
  • heeft interesse en/of is op de hoogte van wat zich afspeelt in de gezondheidszorg;
  • heeft een positieve, kritische en constructieve houding;
  • wil notities lezen en kan vanuit het cliëntperspectief een mening vormen;
  • kan zich inleven in de belangen van cliënten, en kan tegelijk voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen.

Griepprikdagen

griepprikdagenBegin november konden cliënten bij alle gezondheidscentra van GAZO de jaarlijkse griepprik krijgen. Cliënten uit risicogroepen kregen daarvoor per brief een uitnodiging van hun gezondheidscentrum. Elk gezondheidscentrum heeft 2 dagen gereserveerd waarop de cliënten kunnen langskomen om voor de griepprik.

Tijdens de griepprikdagen heeft de Cliëntenraad GAZO in elk centrum flyers uitgedeeld met informatie over haar werk en over de website www.client-feedback.nl

Soms hadden cliënten de behoefte om hun verhaal te vertellen over een specifieke situatie in hun gezondheidscentrum. De Cliëntenraad GAZO is blij met deze verhalen en neemt ze mee in het overleg met het management. Aan de cliënten is verteld dat ze eventuele klachten altijd zelf moeten indienen bij het gezondheidscentrum, dat loopt niet via de Cliëntenraad.

Het flyeren heeft ook nieuwe leden opgeleverd voor de e-community (+10%). Op dit moment bestaat de e-community al uit 115 leden.

Veranderingen bij GAZO

Wellicht hebt u er als cliënt al iets van gehologo gazoord of gezien, vanaf deze zomer zijn de GAZO-apotheken en de GAZO-fysiotherapie over gegaan in ander handen.
Dit is een gevolg van een herbezinning die GAZO in 2014 heeft uitgevoerd. Zowel de apotheken als de fysiotherapie-tak blijven gevestigd op de centra waar zij al zaten, dat verandert niet. Alleen is van eigenaar gewisseld.

De Cliëntenraad GAZO heeft al in 2014 met de Raad van Bestuur van GAZO gesproken over deze plannen. De Cliëntenraad GAZO gaf daarbij aan dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet zijn, bij de overgang naar een andere eigenaar. Deze eis van de Cliëntenraad GAZO is door de Raad van Bestuur overgenomen en heeft een rol gespeeld in het overnameproces.

De Cliëntenraad GAZO wil nu graag weten wat de ervaringen zijn van de cliënten met de apotheken en de fysiotherapie, sinds de overgang naar de nieuwe eigenaren. Hoe staat het met de kwaliteit van de zorg bij de fysiotherapie en hoe staat met de kwaliteit van de dienstverlening bij de apotheken?
We hebben hierover een korte vragenlijst opgesteld, waar we de leden van de e-community voor gaan uitnodigen.

Rapportage schouw Klein Gooioord

Een groep cliëntenraadsleden en een cliënt van Klein Gooioord hebben op 29 september een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum. In zo’n schouw kijkt de cliëntenraad naar concrete zaken in het centrum, zoals bijv. de bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te zien hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan worden. De website van het gezondheidscentrum Klein Gooioord is ook onder de loep genomen.

De schouw bij gezondheidscentrum Klein Gooioord was de eerste schouw die de Cliëntenraad GAZO uitvoerde. De cliëntenraad gaat in de komende maanden ook op de 5 andere centra van GAZO een schouw uitvoeren.
[niet_ingelogd]
Om de rest van dit bericht te lezen, moet je ingelogd zijn.
Inloggen
[/niet_ingelogd]
[wel_ingelogd]
Belangrijkste uitkomsten uit de schouw van het gebouw.

Complimenten gebouw Verbeterpunten gebouw
Overall rapportcijfer voor de wachtkamer: 7
Voldoende zitplaatsen in de wachtkamer
Verlichting in de wachtkamer is prettig
Wachtkamer maakt nette en opgeruimde indruk
Wachtkamer nodigt uit om te gaan zitten
Gebouw niet toegankelijk met scootmobiel
Van buiten niet herkenbaar als gezondheidscentrum
Scherm in de wachtkamer werkt wel, maar staat niet aan. Bovendien slechts 1 scherm, terwijl er wel 4 nodig zouden zijn.
Op bewegwijzering ontbreken de toiletten en de lift
Te weinig privacy aan de balie

Belangrijkste uitkomsten uit de schouw van het gebouw.

Complimenten website Verbeterpunten website
Overall rapportcijfer voor de website: 6
Leesbaarheid is goed en lettertype is prettig
Begrijpelijkheid menu’s en menu items zijn voldoende
Begrijpelijke en relevante berichten te lezen op de belangrijkste pagina’s
Home knop ontbreekt in het menu
Engelse versie kent maar één webpagina
Inschrijven als patiënt staat niet op de homepage
Klachtenformulier en Herhalingsrecepten als webformulier aanbieden i.p.v. apart laten uitprinten

De uitkomsten van een schouw hebben we besproken met de leiding van gezondheidscentrum Klein Gooioord. Zij waren erg nieuwsgierig naar de uitkomsten en zij hebben zeer voortvarend direct al enkele van de benoemde verbeterpunten opgepakt (o.a. beeldscherm in de wachtkamer).

Na een periode van ½ – 1 jaar voert de CR GAZO de volgende schouw uit bij gezondheidscentrum Klein Gooioord, waarbij o.a. gekeken wordt wat er met de verbeterpunten uit de eerdere meting gedaan is.
[/wel_ingelogd]

Petitie LOC

loclogoLOC, een landelijke organisatie voor cliëntenraden in de zorg, heeft samen met cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden een memo opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit memo geeft LOC aan hoe de ondersteuning van cliëntenraden goed geregeld moet gaan worden in de toekomst. In een bericht op de site van LOC valt er meer over te lezen en u steun kunt geven aan het voorstel door een petitie te tekenen.

Uitkomsten wachtkameronderzoek

In juni-juli 2015 hebben de cliënten van de GAZO gezondheidscentra (die lid zijn van de e-community) hun mening gegeven over de wachtkamer van hun eigen gezondheidscentrum. Allereerst werd gevraagd om de wachtkamer met één woord te typeren, vervolgens is een oordeel gevraagd over aantal voorzieningen in de wachtkamer en ten slotte hebbende cliënten hun tevredenheid over de wachtkamer in een rapportcijfer uitgedrukt. In totaal hebben 75 van de 98 leden van de e-community de vragenlijst ingevuld.
Lees verder Uitkomsten wachtkameronderzoek

Schouw bij gezondheidscentrum Klein Gooioord

In de 2e helft van september gaat de Cliëntenraad GAZO een schouw doen in het gezondheidscentrum Klein Gooioord.
Een schouw is een bezoek van een klein gezelschap aan een gezondheidscentrum waarin het centrum op een aantal punten wordt bekeken, zoals bijv. de bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te kijken hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan worden.
De website van het gezondheidscentrum Klein Gooioord wordt ook onder de loep genomen.
Lees verder Schouw bij gezondheidscentrum Klein Gooioord

Verslag informatiebijeenkomst nieuwe CR leden

Op 22 april en op 6 mei heeft de Cliëntenraad GAZO twee kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit de wijk die interesse hebben in het werk van een cliëntenraad.

Een tiental geïnteresseerden heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en een aantal van hen komt in juni een vergadering van een lokale Centrumraad bijwonen.Tijdens de bijeenkomst hebben we uitleg gegeven over het werk als lid van een Cliëntenraad, over het wettelijke kader, de samenstelling van de lokale raden en de ambities van de Cliëntenraad GAZO.

Downloaden (PDF, 165KB)

Mocht u interesse hebben om meer te weten te komen over het functioneren van de Cliëntenraad GAZO of een lokale raad, mail dan naar Anna Kok (voorzitter Cliëntenraad GAZO).

 

Informatiebijeenkomst Cliëntenraad GAZO

Op onze oproep voor belangstellenden die interesse hebben in het cliëntenraadswerk, hebben ruim 10 personen gereageerd. De oproep was te lezen in de wachtkamer van het gezondheidscentrum en op de website van de Cliëntenraad.

Woensdag 22 april 2015 vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats van 16.00 tot 17.30 uur in gezondheidscentrum Reigersbos. Adres: Schonerwoerdstraat 7 in Amsterdam Zuidoost.

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over het werk als lid van een Cliëntenraad, over het wettelijke kader, de samenstelling van de lokale raden en de ambities van de Cliëntenraad GAZO.
Mocht u alsnog interesse hebben om meer te weten te komen over het functioneren van de Cliëntenraad GAZO of een lokale raad, meld u snel aan bij Anna Kok (voorzitter Cliëntenraad GAZO).

Meer informatie of een vraag stellen?