Project ‘Venserpolder Groeit & Leeft’!

Op maandag 8 mei 2017 is het startschot gegeven voor het project ‘Venserpolder Groeit & Leeft’.

Samen met bewoners wordt gekeken naar de vraag hoe de leefomgeving kan worden verbeterd en hoe gezondheid vanuit veerkracht, zelfregie en zelfredzaamheid kan worden versterkt. Gebruik makend van de kennis en de ervaring die er al is, stimuleert het project verbindingen tussen bestaande formele en informele organisaties in de wijk. Het verbindend begrip is ‘Positieve gezondheid’.

Bijeenkomst Venserpolder Groeit & Leeft - 8 mei 2017Het project krijgt ondersteuning van een lokaal expertteam van Venserpolderaars die actief in de wijk zijn en goede contacten met de achterban(en) hebben. Samen met bewoners is er een buurtschouw geweest waarin de voorzieningen van de wijk in kaart zijn gebracht door Zuidoost TV. Er is o.a. te zien welke voorzieningen er al in de wijk aanwezig zijn en wat er nog toegevoegd of verbeterd kan worden, zoals toestellen voor ouderen om te bewegen, een pinautomaat, meer winkels en voorlichting over eten en gezondheid. Het filmpje is op de Facebookpagina Venserpolder Groeit & Leeft te zien.

 
Lees hier verslag van de bijeenkomst Venserpolder Groeit en Leeft.

Dit is het mailadres om meer informatiete krijgen over het project: info@venserpoldergroeitenleeft.nl

Griepprikdagen

griepprikdagenBegin november konden cliënten bij alle gezondheidscentra van GAZO de jaarlijkse griepprik krijgen. Cliënten uit risicogroepen kregen daarvoor per brief een uitnodiging van hun gezondheidscentrum. Elk gezondheidscentrum heeft 2 dagen gereserveerd waarop de cliënten kunnen langskomen om voor de griepprik.

Tijdens de griepprikdagen heeft de Cliëntenraad GAZO in elk centrum flyers uitgedeeld met informatie over haar werk en over de website www.client-feedback.nl

Soms hadden cliënten de behoefte om hun verhaal te vertellen over een specifieke situatie in hun gezondheidscentrum. De Cliëntenraad GAZO is blij met deze verhalen en neemt ze mee in het overleg met het management. Aan de cliënten is verteld dat ze eventuele klachten altijd zelf moeten indienen bij het gezondheidscentrum, dat loopt niet via de Cliëntenraad.

Het flyeren heeft ook nieuwe leden opgeleverd voor de e-community (+10%). Op dit moment bestaat de e-community al uit 115 leden.

Gezondheidsmarkt NoLIMIT

map NoLIMITOp woensdag 21 oktober as. wordt er een gezondheidsmarkt gehouden in Businesscenter NOLIMIT, Geldershoofd 80.

Op de Gezondheidsmarkt 2015 kan iedereen gratis zijn bloedsuiker(glucose) en bloeddruk laten meten. Dit jaar staat de markt in het teken van voeding en bewegen. Je kunt meedoen met workshops over dit thema, een training volgen of genieten van een stoelmassage. Zitten en genieten kan ook bij de theatervoorstelling op de markt. Toegang is gratis.

Wanneer: woensdag 21 oktober 2015, 14.00 – 21.00 uur
Waar: Businesscenter NoLIMIT, Geldershoofd 80

Wijkzorgnetwerken in Zuidoost

wijkzorgbijeenkomst april 2015 Bijlmer OostEind april zijn er 3 inspirerende bijeenkomsten geweest van de Wijkzorgnetwerken Bijlmer-Oost, Bijlmer-Centrum en Gaasperdam/Driemond.

Per 1 januari 2015 zijn een aantal taken van de centrale overheid overgedragen aan de gemeente. Wijkzorg is het Amsterdamse antwoord op deze nieuwe taken en is de samenwerking tussen de verschillende professionals en informele zorgverleners, welzijn en informeel aanbod in de wijk.

Vanuit de gemeente Amsterdam zijn Marijke Wigboldus en Sandra Pieroen aangesteld om de wijkzorgnetwerken te ondersteunen, te stimuleren en verder te ontwikkelen.
Lees verder Wijkzorgnetwerken in Zuidoost

Verslag informatiebijeenkomst nieuwe CR leden

Op 22 april en op 6 mei heeft de Cliëntenraad GAZO twee kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit de wijk die interesse hebben in het werk van een cliëntenraad.

Een tiental geïnteresseerden heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en een aantal van hen komt in juni een vergadering van een lokale Centrumraad bijwonen.Tijdens de bijeenkomst hebben we uitleg gegeven over het werk als lid van een Cliëntenraad, over het wettelijke kader, de samenstelling van de lokale raden en de ambities van de Cliëntenraad GAZO.

Downloaden (PDF, 165KB)

Mocht u interesse hebben om meer te weten te komen over het functioneren van de Cliëntenraad GAZO of een lokale raad, mail dan naar Anna Kok (voorzitter Cliëntenraad GAZO).

 

Informatiebijeenkomst Cliëntenraad GAZO

Op onze oproep voor belangstellenden die interesse hebben in het cliëntenraadswerk, hebben ruim 10 personen gereageerd. De oproep was te lezen in de wachtkamer van het gezondheidscentrum en op de website van de Cliëntenraad.

Woensdag 22 april 2015 vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats van 16.00 tot 17.30 uur in gezondheidscentrum Reigersbos. Adres: Schonerwoerdstraat 7 in Amsterdam Zuidoost.

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over het werk als lid van een Cliëntenraad, over het wettelijke kader, de samenstelling van de lokale raden en de ambities van de Cliëntenraad GAZO.
Mocht u alsnog interesse hebben om meer te weten te komen over het functioneren van de Cliëntenraad GAZO of een lokale raad, meld u snel aan bij Anna Kok (voorzitter Cliëntenraad GAZO).

Meer informatie of een vraag stellen?

Over Gezondheid Gesproken (2 april 2015)

Op donderdag 2 april jl. vond in de commissiekamer van het Stadsdeelkantoor van Amsterdam Zuidoost een kennismakingsbijeenkomst plaats: ‘over gezondheid gesproken’.
Deze bijeenkomst had het doel om mensen bij elkaar te brengen die begaan zijn met de gezondheid en het welzijn van inwoners van Zuidoost. Nu, dat is wel gelukt. Er waren maar liefst 55 mensen aanwezig. Mensen uit de politiek, zorgaanbieders, cliëntenraadsleden, betrokken mensen waren present.
Lees verder Over Gezondheid Gesproken (2 april 2015)