Project ‘Venserpolder Groeit & Leeft’!

Op maandag 8 mei 2017 is het startschot gegeven voor het project ‘Venserpolder Groeit & Leeft’.

Samen met bewoners wordt gekeken naar de vraag hoe de leefomgeving kan worden verbeterd en hoe gezondheid vanuit veerkracht, zelfregie en zelfredzaamheid kan worden versterkt. Gebruik makend van de kennis en de ervaring die er al is, stimuleert het project verbindingen tussen bestaande formele en informele organisaties in de wijk. Het verbindend begrip is ‘Positieve gezondheid’.

Bijeenkomst Venserpolder Groeit & Leeft - 8 mei 2017Het project krijgt ondersteuning van een lokaal expertteam van Venserpolderaars die actief in de wijk zijn en goede contacten met de achterban(en) hebben. Samen met bewoners is er een buurtschouw geweest waarin de voorzieningen van de wijk in kaart zijn gebracht door Zuidoost TV. Er is o.a. te zien welke voorzieningen er al in de wijk aanwezig zijn en wat er nog toegevoegd of verbeterd kan worden, zoals toestellen voor ouderen om te bewegen, een pinautomaat, meer winkels en voorlichting over eten en gezondheid. Het filmpje is op de Facebookpagina Venserpolder Groeit & Leeft te zien.

 
Lees hier verslag van de bijeenkomst Venserpolder Groeit en Leeft.

Dit is het mailadres om meer informatiete krijgen over het project: info@venserpoldergroeitenleeft.nl

Rapportage schouw Gein

Een groep cliëntenraadsleden en een cliënt van gezondheidscentrum Gein hebben op 8 november 2016 een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum. In zo’n schouw kijkt de cliëntenraad naar concrete zaken in het centrum, zoals bijv. de bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te zien hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan worden. De website van het gezondheidscentrum Gein is ook onder de loep genomen.

De schouw bij gezondheidscentrum Gein was de tweede eerste schouw die de Cliëntenraad GAZO uitvoerde. In okboer 2015 isook een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum Klein Gooioord.

Bekijk hier de rapportage van de schouw in het gezondheidscentrum Gein.

 

Profiel cliëntenraadslid GAZO

Profiel cliëntenraadslid GAZO:

 • staat ingeschreven als patiënt bij een van de Gezondheidscentra van GAZO;
 • wil zich inzetten voor de verbetering van de zorg in de buurt;
 • heeft interesse en/of is op de hoogte van wat zich afspeelt in de gezondheidszorg;
 • heeft een positieve, kritische en constructieve houding;
 • wil notities lezen en kan vanuit het cliëntperspectief een mening vormen;
 • kan zich inleven in de belangen van cliënten, en kan tegelijk voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen.

Gemeente Amsterdam springt bij

Amsterdammers die een hulpmiddel, dienst of woonruimteaanpassing nodig hebben en de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van regelingen.

Met deze regelingen ondersteunt de gemeente Amsterdammers met:
de financiële tegemoetkoming in de meerkosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
de compensatie voor een deel van de eigen bijdrage via de Aanvullende Verzekering van de collectieve Zorgverzekering Amsterdam.
de vrijstelling van betaling eigen bijdrage; cliënten met schulden, die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen worden vrijgesteld van betaling.

Lees hier meer over het initaitief van de gemeente.

Volkspetitie Red de Zorg

Red de Zorg’ is een aktie van FNV en CNV Zorg & Welzijn die ondersteund wordt door tal van maatschappelijke organisaties en prominente Nederlanders. Humberto Tan, Willeke Alberti, Paul Witteman, Geert Mak, Arie Boomsma, Jan Mulder, Frits Barend en vele anderen ondersteunden de campagne met paginagrote krantenadvertenties. Ook organisaties als Omroep Max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant en het LOC zeggenschap in zorg hebben steun uitgesproken.

De regering bezuinigt miljarden op de zorg, terwijl:

 • verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis
 • ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen
 • zorgverzekeraars recordwinsten maken, bezuinigt de regering op de zorg aan psychiatrische en gehandicapte cliënten.

Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt.
Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen.

De FNV en CNV roepen de regering daarom op om de afbraak van de zorg nu te stoppen. Zij vragen iedereen om de volkspetitie te tekenen. Het doel is om op 15 december 1 miljoen handtekeningen in politiek Den Haag aan te kunnen bieden. Eén miljoen stemmen van Nederlanders die vinden dat het anders moet.

De volkspetitie tekenen kan via deze link.

onderzoek Veranderingen bij GAZO

logo gazoEind oktober heeft de Cliëntenraad GAZO een korte vragenlijst rond gestuurd onder de leden van de e-community.
Uit het onderzoek blijkt dat de cliënten nauwelijks zijn geïnformeerd over de op handen zijnde verandering van eigenaar voor de fysiotherapie en voor de apotheek na de zomer van 2015. De cliënten geven in meerderheid aan dat er (nog) niets is veranderd in de kwaliteit van de dienstverlening.

[niet_ingelogd]
Om de rest van dit bericht te lezen, moet je ingelogd zijn.
Inloggen
[/niet_ingelogd]

[wel_ingelogd]
Sinds de zomer zijn de apotheken in de centra Venserpolder, Reigersbos, Gein en Nellestein van eigenaar veranderd en is de fysiotherapie-tak ook overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Beiden maken geen onderdeel meer uit van GAZO, maar blijven wel op dezelfde locaties gevestigd.
De Cliëntenraad GAZO was nieuwsgierig naar de eerste ervaringen van cliënten met de nieuwe situatie en vooral of de cliënten vooraf wel op de hoogte zijn gesteld van deze veranderingen.

De vragenlijst was alleen relevant voor de cliënten die dit jaar een of meerdere keren bij de fysiotherapie of bij de apotheek in hun centrum zijn geweest. Liefst een keer voor de zomer (toen GAZO de eigenaar was) en een keer na de zomer (met een nieuwe eigenaar). Zodoende hebben we de mening van 55 leden van de community kunnen verzamelen. Hoewel dit geen grote aantallen zijn, kan de Cliëntenraad GAZO de input van de cliënten goed gebruiken in haar overleg met het management.

Bekijk de Infographic Veranderingen bij GAZO
onderzoek veranderingen GAZO

Belangrijkste uitkomsten Fysiotherapie
33% van de ondervraagde cliënten is in 2015 onder behandeling geweest van een fysiotherapeut in een van de GAZO gezondheidscentra. Eén op de vier cliënten die zowel voor de zomer als na de zomer bij de fysiotherapeut is geweest in een van de GAZO gezondheidscentra, is door de eigen therapeut geïnformeerd over de aanstaande verandering.
Wat is er verteld?

 • “Dat het een aparte organisatie wordt.“
 • “Dat ze voor een andere baas gingen werken maar wel in het gezondheidscentrum.“
 • “Dat zij veel problemen had met de automatisering en voor er nog geen verbetering in zat.“
 • “Hij heeft het alleen genoemd en een nieuw kaartje gegeven.“
 • “Op het moment dat ik daar was, was het nog niet helemaal zeker. De fysio heeft toen vertelt dat men bezig was met de overgang.“

89% van de cliënten heeft (nog) geen verandering gemerkt in de kwaliteit van de dienstverlening en 11% vindt dat de dienstverlening achteruit is gegaan.
Enkele uitspraken over de kwaliteit van de dienstverlening:

 • “Het afspraak maken is minder soepel geworden.“
 • “Ik heb van de overgang niets gemerkt.“
 • “Ik kom al jaren bij een hele goede therapeute in Gein.“
 • “Bij de fysio in Holendrecht een bezoek geannuleerd en er was volgens de telefonist pas 14 dagen later plaats. Onzin zei de peut ik had ruimte zat.“
 • “De therapeute in Gein wilde niet luisteren naar behandelingsvoorstel en door haar behandelingen, met gewichten, ben ik achteruit gegaan. Ben sinds 6 weken bij een ander centrum onder behandeling met een heel andere aanpak en ga met sprongen vooruit.“
 • “Fysiotherapie Reigersbos is moeilijk bereikbaar per telefoon en als je inspreekt word je niet teruggebeld.“

Belangrijkste uitkomsten Apotheek
69% van de ondervraagde cliënten is in 2015 bij een apotheek in de gezondheidscentra Venserpolder, Reigersbos, Gein of Nellestein geweest. Eén op de tien cliënten die zowel voor de zomer als na de zomer bij een van deze apotheken is geweest is door de apotheek geïnformeerd over de aanstaande verandering.
Wat is er verteld?

 • “De namen en verpakkingen van mijn medicijnen zagen er ineens anders uit. Bij navraag hoorde ik dus van deze verandering.“
 • “Ik geloof dat ik het in de nieuwsbrief heb gelezen of op de website. Het staat mij niet helder voor de geest.“

77% van de cliënten heeft (nog) geen verandering gemerkt in de kwaliteit van de dienstverlening, 8% vindt dat de dienstverlening is verbeterd is en 16% vindt dat de dienstverlening achteruit is gegaan.
Enkele uitspraken over de kwaliteit van de dienstverlening:

 • “De dienstverlening is nog steeds niet goed, veel te lange wachttijden.“
 • “De wachttijden lijken nog langer te zijn geworden, een enkel personeelslid nog bitser. Wat is r toch gebeurd met de prettige, klantvriendelijke assistentes van weleer?“
 • “Enorm lange wachttijden bij het ophalen van mijn van te voren bestelde medicijnen.“
 • “Er lijkt minder drukte, daardoor meer persoonlijke aandacht.“
 • “Ik kan het over het algemeen wel goed vinden met de dames, maar we voelen een barrière met de beschikbaarheid van de medicijnen en/of aanverwante artikelen zoals teststrips en prikpennen. Voor de dames zal het ook vervelend zijn, maar het is bijzonder irritant.“
 • “Over het geheel ben ik tevreden met de service.“
 • “Snellere afhandeling.“
 • “Ik ben van Reigersbos weggegaan omdat ik mijn medicijnen in werktijd moet ophalen; er is geen mogelijkheid voor een gezond iemand om de medicijnen op een andere wijze te verkrijgen. Ik moest vrij nemen om mijn medicijnen op te halen. Ik vond de kennis van de medewerkers niet best, ik heb vaak genoeg gehoord dat de apotheek het zo lastig heeft met die verzekeraars. Ik heb er geen boodschap aan. Ik wil verZORGd worden. Daarbij vond ik de wachttijden ook erg lang. Er staat niemand achter de balie en er zijn verschillende wachtenden. Echt héél slecht!!!!“
 • “Het is stiller geworden bij apotheek Gein maar toch moest ik lang wachten. Ik kwam medicijnen halen en was de enige ondanks van een paar keer roepen van apotheker die een recept innam kwam 5 minuten later iemand zuchtend mij helpen. Sorry, dat ik je kwam storen bij het kletsen en lachen met je collega’s.“

[/wel_ingelogd]

Ziektekostenverzekering 2016

logo consumentenbondIn november publiceren de ziektekostenverzekeraars traditiegetrouw de premies voor het nieuwe jaar. De media staan er vol van in deze maand. De premies en de voorwaarden van de verzekeringen veranderen bij de ene verzekeraar meer dan bij de andere. Het eigen risico is voor iedereen gelijk, het kortingspercentage voor een verhoogd eigen risico kan verschillen.

Wie zich afvraagt of het zin heeft om over te stappen naar een andere verzekeraar moet zich verdiepen in alle aanbiedingen. De Consumentenbond heeft een checklist opgesteld met zaken om op te letten bij het vergelijken van de polissen.

Op de site van de Consumentenbond staat ook een
stappenplan
om de juiste zorgverzekering te kiezen. Of maak gebruik van de Zorgvergelijker 2016.

Griepprikdagen

griepprikdagenBegin november konden cliënten bij alle gezondheidscentra van GAZO de jaarlijkse griepprik krijgen. Cliënten uit risicogroepen kregen daarvoor per brief een uitnodiging van hun gezondheidscentrum. Elk gezondheidscentrum heeft 2 dagen gereserveerd waarop de cliënten kunnen langskomen om voor de griepprik.

Tijdens de griepprikdagen heeft de Cliëntenraad GAZO in elk centrum flyers uitgedeeld met informatie over haar werk en over de website www.client-feedback.nl

Soms hadden cliënten de behoefte om hun verhaal te vertellen over een specifieke situatie in hun gezondheidscentrum. De Cliëntenraad GAZO is blij met deze verhalen en neemt ze mee in het overleg met het management. Aan de cliënten is verteld dat ze eventuele klachten altijd zelf moeten indienen bij het gezondheidscentrum, dat loopt niet via de Cliëntenraad.

Het flyeren heeft ook nieuwe leden opgeleverd voor de e-community (+10%). Op dit moment bestaat de e-community al uit 115 leden.

Veranderingen bij GAZO

Wellicht hebt u er als cliënt al iets van gehologo gazoord of gezien, vanaf deze zomer zijn de GAZO-apotheken en de GAZO-fysiotherapie over gegaan in ander handen.
Dit is een gevolg van een herbezinning die GAZO in 2014 heeft uitgevoerd. Zowel de apotheken als de fysiotherapie-tak blijven gevestigd op de centra waar zij al zaten, dat verandert niet. Alleen is van eigenaar gewisseld.

De Cliëntenraad GAZO heeft al in 2014 met de Raad van Bestuur van GAZO gesproken over deze plannen. De Cliëntenraad GAZO gaf daarbij aan dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet zijn, bij de overgang naar een andere eigenaar. Deze eis van de Cliëntenraad GAZO is door de Raad van Bestuur overgenomen en heeft een rol gespeeld in het overnameproces.

De Cliëntenraad GAZO wil nu graag weten wat de ervaringen zijn van de cliënten met de apotheken en de fysiotherapie, sinds de overgang naar de nieuwe eigenaren. Hoe staat het met de kwaliteit van de zorg bij de fysiotherapie en hoe staat met de kwaliteit van de dienstverlening bij de apotheken?
We hebben hierover een korte vragenlijst opgesteld, waar we de leden van de e-community voor gaan uitnodigen.

Rapportage schouw Klein Gooioord

Een groep cliëntenraadsleden en een cliënt van Klein Gooioord hebben op 29 september een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum. In zo’n schouw kijkt de cliëntenraad naar concrete zaken in het centrum, zoals bijv. de bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te zien hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan worden. De website van het gezondheidscentrum Klein Gooioord is ook onder de loep genomen.

De schouw bij gezondheidscentrum Klein Gooioord was de eerste schouw die de Cliëntenraad GAZO uitvoerde. De cliëntenraad gaat in de komende maanden ook op de 5 andere centra van GAZO een schouw uitvoeren.
[niet_ingelogd]
Om de rest van dit bericht te lezen, moet je ingelogd zijn.
Inloggen
[/niet_ingelogd]
[wel_ingelogd]
Belangrijkste uitkomsten uit de schouw van het gebouw.

Complimenten gebouw Verbeterpunten gebouw
Overall rapportcijfer voor de wachtkamer: 7
Voldoende zitplaatsen in de wachtkamer
Verlichting in de wachtkamer is prettig
Wachtkamer maakt nette en opgeruimde indruk
Wachtkamer nodigt uit om te gaan zitten
Gebouw niet toegankelijk met scootmobiel
Van buiten niet herkenbaar als gezondheidscentrum
Scherm in de wachtkamer werkt wel, maar staat niet aan. Bovendien slechts 1 scherm, terwijl er wel 4 nodig zouden zijn.
Op bewegwijzering ontbreken de toiletten en de lift
Te weinig privacy aan de balie

Belangrijkste uitkomsten uit de schouw van het gebouw.

Complimenten website Verbeterpunten website
Overall rapportcijfer voor de website: 6
Leesbaarheid is goed en lettertype is prettig
Begrijpelijkheid menu’s en menu items zijn voldoende
Begrijpelijke en relevante berichten te lezen op de belangrijkste pagina’s
Home knop ontbreekt in het menu
Engelse versie kent maar één webpagina
Inschrijven als patiënt staat niet op de homepage
Klachtenformulier en Herhalingsrecepten als webformulier aanbieden i.p.v. apart laten uitprinten

De uitkomsten van een schouw hebben we besproken met de leiding van gezondheidscentrum Klein Gooioord. Zij waren erg nieuwsgierig naar de uitkomsten en zij hebben zeer voortvarend direct al enkele van de benoemde verbeterpunten opgepakt (o.a. beeldscherm in de wachtkamer).

Na een periode van ½ – 1 jaar voert de CR GAZO de volgende schouw uit bij gezondheidscentrum Klein Gooioord, waarbij o.a. gekeken wordt wat er met de verbeterpunten uit de eerdere meting gedaan is.
[/wel_ingelogd]