Project ‘Venserpolder Groeit & Leeft’!

Op maandag 8 mei 2017 is het startschot gegeven voor het project ‘Venserpolder Groeit & Leeft’.

Samen met bewoners wordt gekeken naar de vraag hoe de leefomgeving kan worden verbeterd en hoe gezondheid vanuit veerkracht, zelfregie en zelfredzaamheid kan worden versterkt. Gebruik makend van de kennis en de ervaring die er al is, stimuleert het project verbindingen tussen bestaande formele en informele organisaties in de wijk. Het verbindend begrip is ‘Positieve gezondheid’.

Bijeenkomst Venserpolder Groeit & Leeft - 8 mei 2017Het project krijgt ondersteuning van een lokaal expertteam van Venserpolderaars die actief in de wijk zijn en goede contacten met de achterban(en) hebben. Samen met bewoners is er een buurtschouw geweest waarin de voorzieningen van de wijk in kaart zijn gebracht door Zuidoost TV. Er is o.a. te zien welke voorzieningen er al in de wijk aanwezig zijn en wat er nog toegevoegd of verbeterd kan worden, zoals toestellen voor ouderen om te bewegen, een pinautomaat, meer winkels en voorlichting over eten en gezondheid. Het filmpje is op de Facebookpagina Venserpolder Groeit & Leeft te zien.

 
Lees hier verslag van de bijeenkomst Venserpolder Groeit en Leeft.

Dit is het mailadres om meer informatiete krijgen over het project: info@venserpoldergroeitenleeft.nl