Profiel cliëntenraadslid GAZO

Profiel cliëntenraadslid GAZO:

  • staat ingeschreven als patiënt bij een van de Gezondheidscentra van GAZO;
  • wil zich inzetten voor de verbetering van de zorg in de buurt;
  • heeft interesse en/of is op de hoogte van wat zich afspeelt in de gezondheidszorg;
  • heeft een positieve, kritische en constructieve houding;
  • wil notities lezen en kan vanuit het cliëntperspectief een mening vormen;
  • kan zich inleven in de belangen van cliënten, en kan tegelijk voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen.