Gemeente Amsterdam springt bij

Amsterdammers die een hulpmiddel, dienst of woonruimteaanpassing nodig hebben en de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van regelingen.

Met deze regelingen ondersteunt de gemeente Amsterdammers met:
de financiële tegemoetkoming in de meerkosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
de compensatie voor een deel van de eigen bijdrage via de Aanvullende Verzekering van de collectieve Zorgverzekering Amsterdam.
de vrijstelling van betaling eigen bijdrage; cliënten met schulden, die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen worden vrijgesteld van betaling.

Lees hier meer over het initaitief van de gemeente.