Griepprikdagen

griepprikdagenBegin november konden cliënten bij alle gezondheidscentra van GAZO de jaarlijkse griepprik krijgen. Cliënten uit risicogroepen kregen daarvoor per brief een uitnodiging van hun gezondheidscentrum. Elk gezondheidscentrum heeft 2 dagen gereserveerd waarop de cliënten kunnen langskomen om voor de griepprik.

Tijdens de griepprikdagen heeft de Cliëntenraad GAZO in elk centrum flyers uitgedeeld met informatie over haar werk en over de website www.client-feedback.nl

Soms hadden cliënten de behoefte om hun verhaal te vertellen over een specifieke situatie in hun gezondheidscentrum. De Cliëntenraad GAZO is blij met deze verhalen en neemt ze mee in het overleg met het management. Aan de cliënten is verteld dat ze eventuele klachten altijd zelf moeten indienen bij het gezondheidscentrum, dat loopt niet via de Cliëntenraad.

Het flyeren heeft ook nieuwe leden opgeleverd voor de e-community (+10%). Op dit moment bestaat de e-community al uit 115 leden.