Schouw bij gezondheidscentrum Klein Gooioord

In de 2e helft van september gaat de Cliëntenraad GAZO een schouw doen in het gezondheidscentrum Klein Gooioord.
Een schouw is een bezoek van een klein gezelschap aan een gezondheidscentrum waarin het centrum op een aantal punten wordt bekeken, zoals bijv. de bewegwijzering, de privacy of het meubilair.
De momentopname is bedoeld om met elkaar te kijken hoe de zorgomgeving binnen de bestaande situatie er uit ziet en, indien nodig, hoe deze verbeterd kan worden.
De website van het gezondheidscentrum Klein Gooioord wordt ook onder de loep genomen.

[niet_ingelogd]
Om de rest van dit bericht te lezen, moet je ingelogd zijn.
Inloggen
[/niet_ingelogd]
[wel_ingelogd]
schouwChecklist met onderwerpen
Voor de schouw van het gezondheidscentrum en de website gebruiken we een checklist, die van te voren door de Cliëntenraad GAZO is opgesteld.
Een team vrijwilligers gaat in [periode] langs bij gezondheidscentrum Klein Gooioord. Het gezondheidscentrum is op de hoogte van de schouw, maar niet van de datum. Het gezondheidscentrum zorgt dat er een medewerker klaar staat om de Cliëntenraad leden/vrijwilligers op te vangen en te begeleiden. De schouw wordt uitgevoerd door 2 – 4 personen per centrum, waarvan minstens 1 persoon bekend is met het centrum en minstens 1 persoon niet bekend is met het centrum. Tijdens het bezoek wordt de checklist ingevuld.

Samen de uitslag bespreken
De uitkomsten van de schouw (goede punten + verbeterpunten) worden in een rapportage vastgelegd en naderhand besproken in de centrumraad Klein Gooioord samen met de manager bedrijfsvoering. Zo kunnen de eventuele verbeteracties worden ingezet. De terugkoppeling vindt tevens nadien ook plaats in de Cliëntenraad GAZO, waar gemonitored gaat worden hoe de verbeterpunten worden gerealiseerd.
Nadat de schouw bij het gezondheidscentrum Klein Gooioord is uitgevoerd, zullen ook de andere gezondheidscentra aan de beurt komen. Hiervoor is nog geen datum vastgesteld.

Meedoen aan een schouw
Heeft u interesse om deel uit te maken van het team dat de schouw gaat uitvoeren bij gezondheidscentrum Klein Gooioord? Laat het ons weten via info@client-feedback.nl. Wilt u zich alvast opgeven voor een schouw in een van de andere centra, dan horen wij dat ook graag van u, via info@client-feedback.nl.

Waar komt dat idee vandaan?
Het idee van een schouw is bekend geworden vanuit het project Cliënten Waarderen. Dit project is ontstaan vanuit de Bestuursambitie langdurige ouderenzorg 2012-2014. Hierin hebben zorgaanbieders, gemeente Amsterdam, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ambitie uitgesproken om de ervaren kwaliteit van leven bij bewoners van intramurale voorzieningen in Amsterdam te verbeteren. Het gaat hier dus om kwaliteitsverbetering die cliënten belangrijk vinden. Inmiddels zijn er al 26 zorgschouwen uitgevoerd in verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam.

[/wel_ingelogd]