Tips voor de mantelzorger bij het keukentafelgesprek

KeukentafelgesprekWie in aanmerking wil komen voor ondersteuning van de gemeente voor verpleging en verzorging of voor een Wmo-voorziening moet eerst een keukentafelgesprek voeren met de gemeente. In dit gesprek is er ook voor de mantelzorger, als gesprekspartner voor de zorgvrager, een plek aan tafel.
Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers, heeft een lijst met 8 tips opgesteld voor de mantelzorger ter voorbereiding van een keukentafelgesprek.
[niet_ingelogd]
Om de rest van dit bericht te lezen, moet je ingelogd zijn.
Inloggen
[/niet_ingelogd]
[wel_ingelogd]
De tips van Mezzo:

  1. Bereid het gesprek voor en bedenk voor het gesprek waar u zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit uw familie- of vriendenkring
  2. Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.
  3. Geef in het gesprek een reëel beeld: wat kost u veel energie, waar maakt u zich zorgen om, waar zou u hulp bij willen?
  4. Stel vragen, zoals wat de gemeente voor u kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen!
  5. Vraag om eigen gesprek: Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u zelf behoefte aan heeft of wat u lastig vindt in de zorgsituatie. Vraag dan om een eigen gesprek.
  6. Op eigen wijze zorgen: Laat er voldoende aandacht zijn voor het dagelijks leven van u als mantelzorger en zorg dat daarmee voldoende rekening wordt gehouden. Daarbij mag u ook uw wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen.
  7. Vraag om een verslag: U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo kunt u nakijken of de situatie goed in beeld is gebracht en wat de concreet gemaakte afspraken zijn.
  8. Spreek evaluatiemomenten af: Het keukentafelgesprek geeft een momentopname. De situatie kan veranderen of het mantelzorgen kan u zwaarder vallen dan u had gedacht. Spreek daarom evaluatiemomenten af.

Klik hier voor meer informatie van Mezzo over het keukentafelgesprek. Ook Cliëntenbelang Amsterdam geeft informatie over het keukentafelgesprek.

[/wel_ingelogd]