Cliëntondersteuners in uw gezondheidscentrum

De zorg in Nederland is enorm aan het veranderen. De overheid wil dat de zorg dichtbij huis wordt georganiseerd, zoveel mogelijk op wijk- of buurtniveau.

Eind vorig jaar is er een onderzoek afgerond ‘Goede zorg in de wijk’, waaruit naar voren komt dat cliënten zelf de regie willen houden over hun leven. Zorgverleners moeten een omslag maken:

  • van zorgen voor naar zorgen dat
  • van standaardoplossingen naar maatwerk
  • van denken voor naar denken met de cliënt en diens naasten.


[niet_ingelogd]
Om de rest van dit bericht te lezen, moet je ingelogd zijn.
Inloggen
[/niet_ingelogd]
[wel_ingelogd]
goede zorg in de wijkIn het onderzoek is ook naar de ervaringen van cliënten gevraagd over de wijkzorg. Enkele conclusies:

  • De ontvangen zorg is vaak formeel. Cliënten zijn er tevreden erover. Informele zorg (buren, vrienden, vrijwilligers) wordt weinig tot niet ingezet.
  • Er is onwetendheid onder cliënten ten aanzien van zorg/ondersteuning: wat kan, wat is mogelijk, waar is informatie te vinden?
  • Cliënten beleven het moment van intake niet bewust en missen soms ondersteuning (vrienden, familie, buren of bijv. de organisatie MEE).

Mede door dit onderzoek heeft Cliëntenbelang Amsterdam samen met MEE en MaDi de inzet van cliëntondersteuners georganiseerd in Amsterdam. Alle cliënten, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende hulp op alle levensgebieden. Zie ook de website www.hoeverandertmijnzorg.nl

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt. Bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente, een (voor)onderzoek, bij een aanvraag voor een voorziening of bij zorgbemiddeling. U hoeft voor de hulp van een cliëntondersteuner niet zelf te betalen. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u terecht op het gezondheidscentrum waar u bent ingeschreven. Kijk op de website van Madi: www.madizo.nl voor de spreekuren.
[/wel_ingelogd]