Verslag informatiebijeenkomst nieuwe CR leden

Op 22 april en op 6 mei heeft de Cliëntenraad GAZO twee kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit de wijk die interesse hebben in het werk van een cliëntenraad.

Een tiental geïnteresseerden heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en een aantal van hen komt in juni een vergadering van een lokale Centrumraad bijwonen.Tijdens de bijeenkomst hebben we uitleg gegeven over het werk als lid van een Cliëntenraad, over het wettelijke kader, de samenstelling van de lokale raden en de ambities van de Cliëntenraad GAZO.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Mocht u interesse hebben om meer te weten te komen over het functioneren van de Cliëntenraad GAZO of een lokale raad, mail dan naar Anna Kok (voorzitter Cliëntenraad GAZO).