Leden gezocht voor de Cliëntenraad

banner-leden-gezochtWilt u meedenken over hoe de zorg verbeterd kan worden in A’dam Zuidoost?

Word dan lid van de Cliëntenraad van uw Gezondheidscentrum!

Wat doet een cliëntenraad?
De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken in uw Gezondheidscentrum. De Cliëntenraad is spreekbuis voor de patiënten van het Gezondheidscentrum. De Cliëntenraad geeft de manager van het Gezondheidscentrum (on)gevraagd advies over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Zoals: de kwaliteit van de zorgverlening in het centrum; de bereikbaarheid en inrichting van het centrum; de service en bejegening door de medewerkers van het centrum. De Cliëntenraad van een Gezondheidscentrum bestaat uit betrokken leden die in de buurt wonen en zich willen inzetten voor zorg en welzijn in de buurt.

Op dit moment zoeken wij in alle Gezondheidscentra van GAZO nieuwe leden voor de Cliëntenraad.

U bent van harte welkom als u:

  • ingeschreven staat als patiënt bij een van de Gezondheidscentra van GAZO (Gein, Holendrecht, Klein Gooioord, Nellestein, Reigersbos, Venserpolder);
  • zich wil inzetten voor de verbetering van de zorg in de buurt;
  • interesse heeft en/of op de hoogte bent van wat zich afspeelt in de gezondheidszorg;
  • een positieve, kritische en constructieve houding heeft;
  • notities wil lezen en vanuit het cliëntperspectief een mening kan vormen;
  • zich kan inleven in de belangen van cliënten, en tegelijk voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen.

De cliëntenraad vergadert 4 – 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd?
U kunt een keer een vergadering van de Cliëntenraad van uw Gezondheidscentrum bijwonen om te kijken of dit wat voor u is.
Bent u meteen al geïnteresseerd? Mail dan naam, adres en uw motivatie naar clientenraad@gazo.nl. Of wilt u eerst wat meer informatie ontvangen, mail dan ook naar clientenraad@gazo.nl.